Klager til Vordingborg Boligselskab skal altid sendes skriftligt

Vil du klage over en nabo, en afgørelse, vi har truffet eller den behandling, du har fået af en ansat i Vordingborg Boligselskab / et af de administrerede selskaber, skal klagen altid sendes skriftligt.

Se nærmere om, hvordan din klage behandles under naboklager eller øvrige klager.