Handels - og leveringsbetingelser

Betingelser for at blive opnoteret hos vorbo.dk

For at få en bolig hos Vordingborg Boligselskab skal du udfylde dette ansøgningsskema.

Det koster DKK 200,00 at blive opnoteret på den fælles venteliste.

Anciennitet

Du får anciennitet på ventelisten fra opnoteringstidspunktet.

For at opretholde pladsen på ventelisten skal du hvert år betale DKK 125,00 i ajourføringsgebyr. Beløbet opkræves via betalingsservice og dækker vores omkostninger ved at administrere og ajourføre ventelisterne.

Hvis du ikke betaler det årlige ajourføringsgebyr til tiden, mister du din plads på ventelisten og dermed den anciennitet du har optjent. Gebyret skal du betale, uanset om du er aktiv søgende eller ej.

Betaler du ikke ajourføringsgebyret, slettes din ansøgning og du skal på ny betale DKK 200,00 for at blive opnoteret igen. Du starter derved forfra på ventelisten.

Det er meget vigtigt, at du husker at give os besked, hvis du flytter, så vi kan sende indbetalingskortet til den rigtige adresse.

Din ansøgning er personlig og kan ikke overdrages til andre. Kun i tilfælde af dødsfald eller varigt ophold på plejebolig kan ansøgningen overdrages til samlever/ægtefælle.

Du skal være 15 år for at kunne optages på ventelisten.

Ungdomsbolig

Ved opskrivning til en ungdomsbolig skal du ud over ansøgningsskemaet også aflevere en studieerklæring, som dokumenterer, at du er under uddannelse. Opskrivning til en ungdomsbolig er gratis. Du kan tidligst skrives op ½ år før uddannelsesstart.

Ved at undlade at svare eller ved at takke nej til en bolig i det ønskede område vil ansøgningen automatisk blive slettet.

Du skal være fyldt 15 år for at blive skrevet op.

Betaling

Du betaler til:

Vordingborg Boligselskab
Falunvej 8
4760 Vordingborg
Tlf: 55 37 18 84
info@vorbo.dk
CVR-nr. 70 96 26 16

Du kan betale med:

Dankort
Der afregnes i dansk valuta DKK.

Fortrydelsesret

Din opnotering hos Vordingborg Boligselskab er omfattet af en fortrydelsesret. Fortryder du opnotering, skal du give os besked senest 14 dage efter, at du har meldt dig ind. Hvis du giver besked inden for denne frist, returnerer vi dit gebyr.

Det er en god idé, at meddelelsen sker skriftligt, da du på den måde har bevis for, at vi har modtaget den rettidigt.