Udlejningsregler

 

Udlejningsreglerne kan åbnes i en PDF version ved at taste her

Hvordan får man en lejlighed?
på Sydsjælland – Møn og Bogø? 

Vordingborg Boligselskab har 2.100 lejligheder fordelt over hele Sydsjælland - Møn og Bogø 

Læs her:

 • hvordan du bliver skrevet op
 • hvordan vores venteliste fungerer
 • hvordan vi udlejer de ledige lejligheder

Indledning

Som boligsøgende kan det være svært at finde ud af, hvad man skal gøre for at få den lejlighed, man ønsker at bo i.

Vi får tit henvendelser fra ansøgere, der ikke kan forstå, at de endnu ikke er blevet tilbudt en lejlighed eller som eventuelt er "rykket længere ned på ventelisten" i forhold til det, vi oplyste sidste gang, de spurgte om deres placering.

Vi vil derfor her orientere lidt om, hvordan man skal forholde sig og hvilke regler der gælder.

Vordingborg Boligselskab udlejer almene boliger. Udlejning af almene boliger skal følge udlejningsreglerne, som er beskrevet i "Lov om almene boliger m.v." og i "Bekendtgørelse om udlejning af almene boliger m.v."

Årsagen til, at udlejning af almene boliger skal ske efter disse særlige regler er, at det offentlige giver økonomisk støtte til nybyggeri af almene boliger, hvorfor det hedder, at man skal medvirke til at løse samfundets boligsociale opgaver.

Udlejningsreglerne er indviklede, men loven er udformet på en sådan måde, for at ventelisterne skal være så retfærdige som muligt. Både for de, der allerede bor i boligorganisationerne og for de, der kommer udefra.

Lokalt har Vordingborg Kommune godkendt, at vi i Vordingborg Boligselskab har nogle særlige retningslinjer for udlejningen. Dette giver fortrin til erhvervsaktive til-flyttere, beboere og øvrige i Vordingborg Kommune ved samlivsophør, boligsælgere og ældre / handicappede, der får fortrin til specielt velegnede boliger.

Alt dette vil du kunne læse her. Er der noget, du bliver i tvivl om, er du velkommen til at kontakte kontoret – se kontaktoplysningerne på bagsiden.

Hvordan bliver man skrevet op?

For at blive skrevet op til en lejlighed, skal man udfylde et ansøgningsskema, hvor man noterer sine ønsker om lejlighedens størrelse og beliggenhed m.v.

For et gebyr på kr. 200,00 kan man blive skrevet op til lejligheder i alle afdelinger.

Der er mulighed for at skrive sig op via vores hjemmeside: www.vorbo.dk, hvor man samtidig kan betale de kr. 200,00. Man kan også printe ansøgningsskemaet fra hjemmesiden, og så sende det udfyldt til kontoret. Samtidig skal man overføre kr. 200,00 til konto 6140 1042942, eller til MobilePay 70 250. Endelig er man velkommen til at komme på kontoret, hvor man kan få udleveret ansøgningsskemaet, udfylde det og aflevere det sammen med betalingen. Vi tager kun imod kontant betaling.

Når vi har modtaget både betaling og et udfyldt ansøgningsskema, er man optaget på ventelisten. BEMÆRK, at vi ikke sender bekræftelse. Kontroller selv dine oplysninger på vores hjemmeside, eller ring / mail for at få bekræftet, at alt er i orden og som ønsket.

For at kunne optages på ventelisten, skal man være fyldt 15 år.

For beboere hos os, der ønsker en anden lejlighed, gælder de samme betingelser som for andre ansøgere i forbindelse med selve opskrivningen.

For at opretholde pladsen på ventelisten, skal man hvert år betale kr. 125,00 i administrationsgebyr. Beløbet opkræves via betalingsservice og dækker vores omkostninger ved at administrere og ajourføre ventelisterne.

Det er ansøgerens ansvar at få betalt gebyret, og ansøgere bliver efter en rykker slettet af ventelisten, såfremt vi ikke har modtaget beløbet rettidigt. Så det er meget vigtigt, at man husker at meddele os, såfremt man flytter, så vi kan sende indbetalingskortet til den rigtige adresse.

En ansøgning er personlig og kan ikke overdrages til andre. Kun i tilfælde af dødsfald eller flytning til plejebolig kan ansøgningen overdrages til samlever/ægtefælle.

Ved opskrivning til en ungdomsbolig skal man, ud over ansøgningsskemaet, også aflevere en studieerklæring, som dokumenterer, at man er under uddannelse. Opskrivningen til en ungdomsbolig er gratis. Man kan tidligst skrives op ½ år før studiestart. Se afsnittet: Særlige regler for ungdomsboliger.

Vi har 3 ventelister!

Boligselskabet fører 3 ventelister. Afhængigt af hvor man bor, kommer man på venteliste nr. 1, 2 eller 3.

Venteliste nr. 1 og 2 benævnes "oprykningsventeliste".

Oprykningsventeliste 1 er for ansøgere, der har boet i samme lejemål i mindst 2 år og som ønsker en anden lejlighed i samme afdeling.

Oprykningsventeliste 2 er for ansøgere, der har boet i samme lejemål i mindst 2 år og som ønsker lejlighed i en anden afdeling.

Venteliste 3 er for øvrige ansøgere, som ikke bor i boligselskabet.

Det er ikke afgørende, at man har et akut behov for en lejlighed. Dette ændrer ikke på ens placering på ventelisterne.

Ud over de 3 ventelister er der visse ansøgere, som har fortrin, hvilket betyder, at de kommer "foran i køen". Det kan derfor være vanskeligt at oplyse, hvilket nummer man står til en specifik lejlighed.

Hvem har fortrin til ledige lejligheder?

Ved udlejning af en ledig lejlighed er der mange forhold, der skal tages hensyn til. Det første, vi undersøger, når vi skal udleje en ledig bolig er, om der er ansøgere, som har fortrin til den pågældende lejlighed. Det, at der er ansøgere, der har fortrin betyder, at lejligheden ikke blot tilbydes den, der står øverst på venteliste 1, 2 eller 3.

Beboere i Vordingborg Boligselskab har som udgangspunkt fortrin til ledige lejligheder i selskabet, såfremt de afgiver deres nuværende lejlighed. Dette betyder nemlig, at der alligevel bliver en lejlighed ledig, som så kan udlejes til en ansøger fra venteliste 3.

Her følger hvilken prioritering lejlighederne udlejes efter:

Kommunal anvisning: Vordingborg Kommune kan i ekstraordinære tilfælde anvende anvisningsretten. Dette er bl.a. aktuelt ved visitering af flygtninge, da kommunen har ansvaret for boligplacering af disse.

Erhvervsaktive tilflyttere: For at gøre det nemmere at etablere sig for erhvervsaktive tilflyttere, har ansøgere, der ved opskrivningen er boende uden for Vordingborg Kommune og som har opnået varig ansættelse inden for kommune-grænsen inden for de seneste 6 måneder, fortrin til ledige lejligheder. Der skal dog minimum være 30 km fra ansøgerens bopæl til den nye arbejdsplads.

Disse ansøgere skal lade sig skrive op til lejligheder i minimum 5 bebyggelser og vil kun modtage ét tilbud om lejlighed. Ved afslag på første boligtilbud, overføres ansøgningen til den almindelige venteliste (nr. 3).

6 måneder efter ansættelsen ophører fortrinnet, og ansøgeren bliver automatisk overført til den almindelige venteliste (nr. 3).

Ved opskrivningen skal der forevises dokumentation for bopæl og ansættelse. Som minimum accepterer vi sygesikringsbevis/folkeregisterattest og ansættelsesaftale.

Oprykningsventeliste 1 er for ansøgere, der har boet i selskabet (i samme lejemål) i mindst 2 år og som ønsker en anden lejlighed i samme afdeling.

Oprykningsventeliste 2 er for ansøgere, der har boet i selskabet (i samme lejemål) i mindst 2 år og som ønsker en anden lejlighed i en anden afdeling.

Beboere ved samlivsophør: I forbindelse med skilsmisse/samlivsophør har beboere i Vordingborg Boligselskab, som er par med hjemmeboende fællesbørn under 18 år og som har boet sammen i samme lejemål i de seneste 2 år før samlivsophøret, fortrin til en ledig lejlighed i selskabet.

Såfremt begge parter ikke står på fælleslejlighedens lejekontrakt, skal ansøger forevise dokumentation fra folkeregisteret for, at begge parter har boet sammen i fælleslejligheden i en sammenhængende periode på minimum de seneste 2 år.

Disse ansøgere skal lade sig skrive op til lejligheder i minimum 5 bebyggelser og vil kun modtage ét tilbud om lejlighed. Ved afslag på første boligtilbud overføres ansøgningen til den almindelige venteliste (nr. 3).

12 måneder efter anmeldelse af samlivsophøret ophører fortrinnet, og ansøgeren bliver automatisk overført til den almindelige venteliste (nr. 3). 

Boligsælgere: Ansøgere, som har været skrevet op i mere end 2 år og som har solgt deres bolig.

Disse ansøgere skal lade sig skrive op i mindst 5 bebyggelser og vil kun modtage ét tilbud om lejlighed. Ved afslag på første boligtilbud overføres ansøgningen til den almindelige venteliste (nr. 3).

Fortrinnet ophører ved tildeling af bolig eller senest 12 måneder efter købsaftalens underskrift, og ansøgeren bliver herefter automatisk overført til den almindelige venteliste (nr. 3).

Ved opskrivningen skal der fremvises dokumentation for salget af boligen.

Eksterne ansøgere ved samlivsophør: I forbindelse med skilsmisse/samlivsophør, har par, bosat i Vordingborg Kommune, med hjemmeboende fællesbørn under 18 år, som har boet sammen i de seneste 2 år før samlivsophøret, fortrin til lejlighed i boligselskabet.

Disse ansøgere skal lade sig skrive op i mindst 5 bebyggelser og vil kun modtage ét tilbud om lejlighed. Ved afslag på første boligtilbud, overføres ansøgningen til den almindelige venteliste (nr. 3).

Fortrinnet ophører ved tildeling af bolig eller senest 12 måneder efter samlivsophøret, og ansøgeren bliver automatisk overført til den almindelige venteliste (nr. 3).

Der skal ved ansøgningen dokumenteres at samlivet har varet i mindst 2 år.

Handicappede og ansøgere over 60 år:

I følgende bebyggelser udlejes lejligheder til handicappede og ansøgere over 60 år:

Møn:

 • Kornvej, Terpsvej 21, Kammerråd-parken og Møllebrøndstræde
 • Platanvej: 2 værelses lejligheder
 • Langgade: Stue og 1. sals lejligheder
 • Gåsetorvet: Stuelejlighederne i forhuset og stuelejlighederne i opgang 1
 • Sildemarken 28-42

Bogø:

 • Skovvangen: Lejlighederne 7-25 og 65-67 

Præstø:

 • Stuelejlighederne i Egelyparken, blok 7 og 11
 • Stuelejlighederne på Svend Gønges Torv 1 og 7
 • Stuelejlighederne på Per Thyges Torv 1 og 3
 • Rødegårdsvej 54, 56 og 66

Vordingborg:

 • Stuelejlighederne i Vesterbo 1
 • Hollænderhaven
 • 2 værelses lejligheder i Søvænget
 • hver 4. 2 værelses lejlighed i Rørosparken

Ansøgere over 50 år uden hjemmeboende børn:

Lejligheder i Abildhøjparken, Præstø, udlejes fortrinsvis til ansøgere, hvor den ene af ansøgerne er over 50 år og uden hjemmeboende børn. Der ses ikke på husstandens størrelse ved tildeling af lejligheder.

Bofællesskab:

Bofællesskabet Nøddely i Borre udlejes efter anvisning fra afdelingsbestyrelsen. Kun ansøgere over 40 år uden hjemmeboende børn, som er indstillet på at være en del af et tæt fællesskab, optages på afdelingsbestyrelsens venteliste.

Almindelig venteliste (nr. 3) er for øvrige ansøgere, som ikke bor i boligselskabet.

Udlejning til "almindelige" ansøgere

Såfremt der ikke er ansøgere, der har fortrin til en ledig lejlighed, udlejes den til den ansøger, der har stået længst på ventelisten og i øvrigt opfylder betingelserne omkring husstandens størrelse til den pågældende lejlighed. 

Almindelige ansøgere står således bagerst i køen, hvilket betyder, at hver gang en ny ansøger, som er berettiget til et fortrin bliver skrevet op, kommer denne foran ansøgere på den "almindelige" venteliste. Dette er årsagen til, at det kan være vanskeligt at oplyse, hvilket nummer man står til en specifik lejlighed.

Hver 10. lejlighed i en afdeling tilbydes dog til ansøgere fra venteliste nr. 3. 

Særlige regler for ungdomsboliger

Ungdomsboliger udlejes efter nogle ganske særlige udlejningsregler, som betyder, at disse skal tilbydes unge under uddannelse og andre med særligt behov.

Ved udlejning tages der ikke hensyn til ansøgningsdatoen, men derimod ansøgernes uddannelsesmæssige, økonomiske og sociale forhold. Der tages specielt hensyn til ansøgernes afstand til uddannelsesstedet.

Der udlejes fortrinsvis til unge under uddannelse i det område, hvor boligerne ligger.

Hvis der i en periode ikke er flere på ventelisten, kan der udlejes til unge, som ikke er under uddannelse.

Ved opskrivning til en ungdomsbolig skal man, ud over ansøgningsskemaet, også aflevere en studie-erklæring, som dokumenterer, at man er under uddannelse.

Man kan først skrive sig op, når man er aktuelt søgende.

Ved at undlade at svare eller ved at takke nej til bolig i det ønskede område, vil ansøgningen automatisk blive slettet.

Opskrivning til en ungdomsbolig er gratis.

Ansøgere på ventelisten skal ved boligselskabets anmodning meddele, om de stadig er aktivt søgende.

Såfremt ansøgeren undlader at svare, vil ansøgningen automatisk blive slettet.

Beboere i ungdomsboliger skal hvert år skriftligt dokumentere, at de er under uddannelse eller stadig har et særligt behov for netop denne type bolig.

Ældreboliger/plejeboliger

anvises af kommunen

Ældreboliger udlejes efter anvisning fra Vordingborg Kommune. Så hvis man har behov for en lejlighed, som er specielt indrettet til ældre og handicappede, skal man kontakte Vordingborg Kommunes visitationsafdeling på tlf. 55 36 29 10 i hverdage mellem kl. 10:00 – 12:00. Se nærmere på www.vordingborg.dk

Lejligheder til genhusning

Sluttelig har boligselskabet pligt til at stille lejligheder til rådighed til genhusning, såfremt der i kommunen gennemføres byfornyelsesprojekter, som betyder, at beboerne i de berørte ejendomme midlertidigt skal fraflytte.

Hvor stor en lejlighed kan man få?

Enlige og par er berettiget til 1, 2, 3 værelses lejligheder. Ud over at man selvfølge-lig er et par, når man er gift, så er man også et par, når man lever sammen papir-løst eller i et registreret partnerskab.

Ansøgere med et eller flere hjemmeboende børn under 24 år er også berettiget til 4 og 5 værelses lejligheder, uanset antallet af børn. Ansøgere med ret til samkvem med børn under 18 år sidestilles med ansøgere med hjemmeboende børn.

I den sammenhæng skal det bemærkes, at vi ved udlejning af "mindre" lejligheder regner 3 værelses lejligheder under 70 m2 for 2 værelses lejligheder og 4 værelses lejligheder under 90 m2 for 3 værelses lejligheder.

Hvordan får man hurtigt en lejlighed?

Hvis det kun drejer sig om at få et sted at bo hurtigst muligt, skal man skrive sig op til alle afdelinger og måske også til en større eller mindre lejlighed end man egentligt har behov for.

Man kan så, når man har fået denne lejlighed, bevare sin opskrivning til "ønskelejligheden". Husk at gøre opmærksom på dette senest 8 dage efter lejeaftalen for det første lejemål bliver indgået. Efter 2 års bo-periode får man fortrin til en anden lejlighed i selskabet (oprykningsventeliste 1, hvis det er en anden lejlighed i samme afdeling og oprykningsventeliste 2, hvis det er en anden lejlighed i en af selskabets andre afdelinger).

OBS: Det hjælper ikke at ringe til selskabet hver uge eller måned for at rykke for en lejlighed! Vi kan ikke gøre forskel eller springe nogen over – uanset hvor akut behovet ellers i øvrigt er!

Ventetid – en svær vurdering

I henhold til lovgivningen er vi forpligtet til efter anmodning at skulle oplyse, hvor lang tid vi forventer at det vil tage den enkelte at få en lejlighed.

Dette er næsten en umulig opgave, da der er så mange forhold der spiller ind – her tænker vi specielt på de mange ansøgere, som har det ene eller andet fortrin, som er beskrevet i foranstående.

Disse går jo umiddelbart ind foran andre ansøgere, og gør det næsten umuligt at spå om ventetiden på lejligheder.

Det vil derfor altid være med et vist forbehold, når vi oplyser den omtrentlige ventetid til en lejlighed.