Vordingborg Boligselskabs organisationsbestyrelse

Bestyrelsen har den overordnede ledelse af boligorganisationen og dens afdelinger. Bestyrelsen er ansvarlig for driften, herunder for at udlejning, budgetlægning, regnskabsaflæggelse, lejefastsættelse og den daglige administration sker i overensstemmelse med de gældende regler. Bestyrelsen er desuden ansvarlig for at udarbejde og indsende dokumentationsmateriale til brug for styringsdialogen med kommunalbestyrelsen til kommunalbestyrelsen.

Bestyrelsen består af 9 medlemmer inklusive formanden. Desuden har medarbejderne en tilforordnet tillidsrepræsentant med til bestyrelsesmødet. Medarbejderen har taleret i bestyrelsen, men er ikke stemmeberettiget.

Repræsentantskabet vælger 8 medlemmer til bestyrelsen blandt boligorganisationens boliglejere og disses myndige husstandsmedlemmer. Ud af de 8 medlemmer, der vælges blandt beboerne, vælges de 4 i hvert af følgende 4 områder: Langebæk, Møn, Præstø og Vordingborg.  Hertil kommer 1 medlem, der udpeges af kommunalbestyrelsen.

De enkelte bestyrelsesmedlemmers navne og kontaktdata finder du under "Kontakt os".

Acceptér cookies fra www.vorbo.dk

Denne hjemmeside bruger cookies til af forbedre din oplevelse af sitet

Du kan altid slette cookies via de avancerede indstillinger i din browser