I Vordingborg Boligselskab er der ansat 30 ejendomsfunktionærer.
Hver afdeling har tilknyttet en eller flere ejendomsfunktionærer. Det er afdelingens størrelse og opgavernes omfang, der bestemmer, hvor mange ejendomsfunktionærer der er tilknyttet den enkelte afdeling.

Hvad laver en ejendomsfunktionær?
Ejendomsfunktionæren har ansvaret for den daglige drift og vedligeholdelse i afdelingen. Arbejdsopgaverne består blandt andet af:

 • Beboerservice, herunder kontortid
 • Mindre reparationer
 • Sikring af de tekniske anlæg, som varme, vand, ventilation, belysning og kloak
 • Græsslåning, hækklipning, nedkæmpning af ukrudt, beskæring af træer m.v.
 • Renholdelse
 • Snerydning og glatførebekæmpelse
 • Vedligeholdelse af maskiner og materiel
 • Vedligeholdelse af vaskerier
 • Indhentning af tilbud i forbindelse med byggearbejder
 • Bestilling af håndværkere
 • Indflytningssyn med velkomst til nye indflyttere, hvor der også gives generelle oplysninger om afdelingen. Samtidig udleveres nøgler, vaskekort m.m.

Langebæk, Møn og Præstø områderne har ansat en ledende ejendomsfunktionær, som har følgende primære opgaver:

 • Daglig ledelse af de øvrige ejendomsfunktionærer
 • Koordinering af opgaver på tværs af afdelinger/ejendomsfunktionærer
 • Overordnet ansvar for tilsyn med bygninger, grunde og friarealer
 • Syn af boliger i forbindelse med fraflytning
 • Husordensager/naboklager, der kan klares ved en samtale

Derudover har ejendomsfunktionærerne en del administrativt arbejde. Blandt andet bliver ingen regninger fra håndværkere betalt, førend det færdige arbejde er godkendt af den ejendomsfunktionær, som har bestilt arbejdet.

Alle ejendomsfunktionærer er udstyret med et Id-kort, således at de kan identificere sig over for beboerne, hvis det ønskes.

  Dette kan ejendomsfunktionæren
  hjælpe dig med:

 

  Dette kan ejendomsfunktionæren
  ikke hjælpe dig med:

 

 • skifte elpærer i opgangen
 • ordne din vandhane, hvis den drypper
 • sørge for varme på radiatorerne
 • give råd og vejledning om hvad du må lave af ændringer i boligen
 • give information om de praktiske forhold i afdelingen
 • bestille ekstra nøgler (for din egen regning)
 • rekvirere håndværkere (hvis du selv rekvirerer håndværkere, er det for egen regning)
 
 • skifte elpærer i din bolig
 • reparere personlige ejendele
 • ordne private gøremål i form af rengøring og indkøb for dig

De enkelte medarbejderes ansvarsområder og kontaktdata finder du under "Kontakt os".

 

Acceptér cookies fra www.vorbo.dk

Denne hjemmeside bruger cookies til af forbedre din oplevelse af sitet

Du kan altid slette cookies via de avancerede indstillinger i din browser