Skip til hoved indholdet

Repræsentantskabet er Vordingborg Boligselskabs øverste myndighed.

 

Repræsentantskabet består af organisationens bestyrelse og 1 repræsentant for hver afdeling, dog har afdelinger med mere end 50 lejemål 2 repræsentanter, og afdelinger med mere end 100 lejemål har 3 repræsentanter.

 

De afdelingsvalgte repræsentantskabsmedlemmer skal være boliglejere eller myndige husstandsmedlemmer til boliglejere i den pågældende afdeling.

 

Formanden for organisationens bestyrelse er tillige formand for repræsentantskabet.

 

Forretningsordenen for repræsentantskabet fastsætter retningslinjerne for repræsentantskabsmøderne.

Hent forretningsorden

Klik her for at hente forretningsordenen.