Pas godt på din bolig

#

Den indvendige vedligeholdelse

Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse med maling, tapetsering og gulvbehandling. Lejeren afholder alle udgifter i forbindelse med denne vedligeholdelse.

Lejeren er forpligtet til at vedligeholde så ofte at boligen ikke forringes, bortset fra almindelig slid og ælde.

Lejeren står også for en del af den udvendige vedligeholdelse

Ved etageejendomme skal lejeren foretage trappevask efter gældende turnusordning - dog er der i de fleste tilfælde ansat en til at udføre dette.

Lejere i rækkehuse foretager selv vedligeholdelse af for- og baghave, hækklipning på begge sider, rydning af ukrudt i hække, græsslåning med mere.

Læs meget mere i vedligeholdelsesreglementet.

 

Et godt indeklima
Du finder 10 gode råd til et godt indeklima i din bolig her.

Skimmelsvamp

Har du mistanke om skimmel i din bolig skal Teknisk Afdeling kontaktes.
Du kan læse mere generelt om skimmel på www.skimmel.dk

 

Bekæmpelse af myrer

Har du mange myrer i eller omkring din bolig, kan du læse her, hvad du selv kan gøre for at udrydde dem.

Bekæmpelse af mus

Opdager du mus i eller omkring din bolig, kan du læse her, hvad du selv kan gøre for at bekæmpe dem.