Skip til hoved indholdet

Betingelser for at blive opnoteret hos vorbo.dk
For at få en bolig hos Vordingborg Boligselskab skal du skrive dig op her: "Skriv mig op".

 

Det koster DKK 200,00 at blive opnoteret på den fælles venteliste.

 

Anciennitet


Du får anciennitet på ventelisten fra opnoteringstidspunktet.

 

For at opretholde pladsen på ventelisten skal du hvert år betale DKK 125,00 i ventelistegebyr. Beløbet betales enten på tilsendte indbetalingskort eller via betalingsservice og dækker vores omkostninger ved at administrere og ajourføre ventelisterne.

 

Hvis du ikke betaler det årlige ventelistegebyr til tiden, mister du din plads på ventelisten og dermed den anciennitet du har optjent. Gebyret skal du betale, uanset om du er aktiv søgende eller ej.

 

Betaler du ikke ventelistegebyret, slettes din ansøgning og du skal på ny betale DKK 200,00 for at blive medlem igen. Du starter derved forfra på ventelisten.

 

Det er meget vigtigt, at du husker at give os besked, hvis du flytter, så vi kan sende indbetalingskortet til den rigtige adresse.

 

Din ansøgning er personlig og kan ikke overdrages til andre. Kun i tilfælde af dødsfald eller varigt ophold på plejebolig kan ansøgningen overdrages til samlever/ægtefælle.

 

Du skal være 15 år for at kunne optages på ventelisten.

 

Ungdomsbolig


Ved opskrivning til en ungdomsbolig skal du ud over ansøgningsskemaet også aflevere en studieerklæring, som dokumenterer, at du er under uddannelse.

Opskrivning til en ungdomsbolig er gratis. Du kan tidligst skrives op ½ år før uddannelsesstart.

 

Ved at undlade at svare eller ved at takke nej til en bolig i det ønskede område vil ansøgningen automatisk blive slettet.

 

Du skal være fyldt 15 år for at blive skrevet op.

 

Betaling


Du betaler til:

 

Vordingborg Boligselskab
Falunvej 8
4760 Vordingborg
Tlf: 55 37 18 84
info@vorbo.dk
CVR-nr. 70 96 26 16

 

Du kan betale med:

Mobilpay

Kontanter

 

Fortrydelsesret

Din opnotering hos Vordingborg Boligselskab er omfattet af en fortrydelsesret. Fortryder du opnotering, skal du give os besked senest 14 dage efter, at du har meldt dig ind. Hvis du giver besked inden for denne frist, returnerer vi dit gebyr.

 

Det er en god idé, at meddelelsen sker skriftligt, da du på den måde har bevis for, at vi har modtaget den rettidigt.