Skip til hoved indholdet

Husk altid at sende klagen skriftligt.

Hvad sker der med klagen

Før du klager

Når man bor i en almen bolig, bor man sammen, men hver for sig.

Vi er alle forskellige mennesker og lever på forskellige måder. Derfor kan der opstå situationer, hvor du er utilfreds med en andens lejers forhold eller adfærd.

Derfor er det altid godt at læse din afdelings husorden. Der kan du læse om reglerne er overtrådt eller ej.

 

Hvad kan du gøre

 

Mange gange er lejeren ikke bevist om at de generer eller klar over det er et problem. Opsøg derfor lejeren og fortæl hvad du oplever. Ofte kan konflikter løses på den måde. læs mere her.

Er problemet ikke løst, så kan du klage til Vordingborg Boligselskab.

Vi behandler klager som vedrører:

 • Støj
 • Husdyrhold
 • Gener på trappeopgange m.v.

Vi behandler ikke klager som omhandler overtrædelse af straffeloven, færdselsloven eller andre love. Der skal du kontakte politiet.

Behandling af naboklager

 

 • Hvis du vil klage over et opstået problem, som du ikke selv kan løse sammen med din nabo, kan du sende en skriftlig klage til Vordingborg Boligselskab pr. brev eller mail info@vorbo.dk.

 

 • Husk altid at tjekke afdelingens husorden, for at sikre dig, at reglerne er overtrådt.

 

 • Klagen skal altid indeholde dit navn og adresse (hvis I er flere, der klager sammen, skal alle navne fremgå af klagen samt underskrifter). Derudover skal du skrive navn og adresse på den person, der klages over.

 

 • I klagen skal fremgå dato, kl.slet og hvad, der klages over (ved støj må du gerne skrive hvor længe støjen varer, og hvad det er, der støjer ex. råben, høj musik, smækken med døre etc.). Hvis det har stået på over flere dage, er det godt at skrive det hele i én klage.

 

 • Du vil modtage en kvittering, når vi har modtaget din klage. Behandlingstiden for klagen er ca. 14 dage.

 

 • Skønner vi, at klagen er berettiget, skriver vi til beboeren, som du klager over, og du vil ikke høre mere.

 

 • Hvis problemet fortsætter efter nogle uger, kan du klage igen (samme procedure).

 

 • Det skal bemærkes, at du ikke på forhånd kan garanteres anonymitet. Selv når sagen behandles internt i boligselskabet, vil den der klages over, kunne få oplyst, hvorfra oplysningerne i klagesagen stammer. Det vil herefter bero på en konkret vurdering, om boligselskabet kan undtage klagers eller eventuelle vidners navne. Men under alle omstændigheder vil klagerens navn blive oplyst, når en sag sendes videre i Beboerklagenævnet, Foged- eller Boligretten, hvor man kan blive indkaldt som vidne. Du vil således skulle vedstå din klage.

 

 • Det vil styrke klagen, når flere beboere i en afdeling klager sammen.

 

 • Afhængig af hvor grov overtrædelsen er, vil der skulle fremsendes mellem 3 og 4 klager, før sagen videresendes til kommunens Beboerklagenævn / vores advokat.

Hent skema for overtrædelse af husorden

Behandling af øvrige klager

 

Hvis din flytteafregning ikke stemmer overens med dine forventninger eller en ansat i Vordingborg Boligselskab ikke har behandlet dig ordentligt, kan du sende en klage.

Du skal klage skriftligt, og klagen skal indeholde oplysninger om, hvad du klager over og hvornår det er sket, eventuelt hvem du klager over, samt dit navn, adresse m.v.

Anonyme klager behandles ikke.

Du vil normalt modtage en kvittering, når vi har modtaget din klage. Afhængig af klagens art vil vi behandle denne inden for 14 dage til 1 måned.

Klagen vil blive behandlet fortroligt, så vidt det er muligt i forbindelse med behandlingen af denne.