Skip til hoved indholdet

 

Ca. 4 uger efter at Vordingborg Boligselskab har modtaget den sidste regning for istandsættelse af boligen, kan du forvente at modtage en flytteafregning.

 

Du vil få det eventuelt overskydende indskud udbetalt til din NemKonto. Hvis du har indskudslån udbetales beløbet til kommunen. Hvis der er foretaget udlæg i dit indskud vil beløbet blive udbetalt til udlægshaver.

 

Ved dødsbo:

Såfremt vi har modtaget en skifteretsattest, vil der blive afregnet til personen som boet er udlagt til. Alternativt afregnes direkte til Skifteretten.

 

 

 

 

Du finder din afdelings vedligeholdelsesreglement her:

Find din afdeling

Klik her