Skip til hoved indholdet

Når du fraflytter, skal din bolig synes.

Fraflytningssyn

 

I forbindelse med din fraflytning, skal der foretages et fraflytningssyn.

Boligselskabets synsinspektør kommer og vurderer hvilke istandsættelser der skal foretages. Typisk deltager afdelingens ejendomsfunktionær også.

 

  • Du indkaldes skriftligt til fraflytningssyn med minimum 8 dages varsel.
  • Ved fraflytningssynet skal boligen være ryddet og rengjort.
  • Samtlige nøgler og eventuelle vaskekort skal afleveres ved fraflytningssynet.
  • Vi anbefaler, at du deltager i fraflytningssynet. Skulle du være forhindret skal samtlige nøgler være afleveret til din ejendomsfunktionær, så han har dem inden fraflytningssynet, så boligselskabet selv kan foretage fraflytningssynet.
  • Hvis den nye lejer ønsker at overtage gardiner, hårde hvidevarer eller andet skal du, senest ved fraflytningssynet, aflevere en overdragelseserklæring. Denne skal være underskrevet af både dig og indflytter.

 

Efter synet får du en kopi af synsrapporten. Af synsrapporten fremgår hvilke istandsættelser der skal foretages samt et prisoverslag over istandsættelsen.