Skip til hoved indholdet

Skal den nye lejer overtage nogle af dine ting.

Du vil overdrage noget indbo

Hvis du har nogle effekter som du ønsker at overdrage til næste lejer skal begge parter underskrive en overdragelseserklæring som skal være boligselskabet i hænde, senest ved fraflytningssynet.

Aftalen er alene et forhold mellem dig og indflytter. Vordingborg Boligselskab er på INGEN måde involveret. Hverken i forhold til kontakt, pris, tilstand, vedligeholdelse eller senere bortskaffelse. Det overdragede er IKKE en del af det lejede og er fraflytters ansvar indtil indflytter overtager lejemålet. Herefter er det indflytters ansvar.

Alle dele af boligen skal være synlig ved fraflytning, så der er uhindret adgang til behandling af vægge, lofter og gulve m.m.

I skal bruge nedenstående overdragelseserklæring, så Vordingborg Boligselskabs synsinspektør kan se, at der er inventar/effekter, som skal blive i lejligheden efter fraflytning.

Overdragelseserklæring

Overdragelseserklæring, som skal være underskrevet af begge parter, skal du aflevere til synsinspektør ved fraflytningssynet.