Skip til hoved indholdet

Landsbyggefonden er klar til udbetaling af inflationshjælp.

 

Et flertal i Folketinget har d. 4. juni 2024 endeligt vedtaget en lov om inflationshjælp til den almene sektor.

 

Landsbyggefonden administrerer denne støtteordning og har valgt en række objektive kriterier for hvilke boligafdelinger, der kan få udbetalt støtten.

 

De berørte beboere vil blive orienteret via e-boks eller pr. brev.

 

Læs mere her