Skip til hoved indholdet

 

 

På et ekstraordinært afdelingsmøde i 2023, besluttede lejere i afd. 508 – Valdalsparken, en kommende stor renovering af udskiftning af tag, døre og vinduer samt renovering eksisterende altaner.

 

 


Renoveringen er planlagt til at starte op primo August 2024 og forventes færdig til udgangen af 2026.

 

 


Der er nedsat et byggeudvalg bestående af 6 beboer, afdelingsbestyrelsen, ejendomsfunktionær, driftsleder samt repræsentant fra Dan-Project ApS.

 

 


Følg renoveringen under Byggeprojekter, som bliver opdateret omkring opstartstidspunktet.