Skip til hoved indholdet

 

Orienteringsdag for alle beboervalgte i Vordingborg Boligselskab.

 

 

 

 

 

Lørdag den 15. april 2023 afholdt vi en Orienteringsdag for alle beboervalgte i Vordingborg Boligselskab.

 

50 beboervalgte deltog i en spædende og inspirerende dag, der blev indledt med morgenkaffe til de morgenfriske, hvorefter direktør Jens Hartmann fortalte lidt om Vordingborg Boligselskabs historie, boliger, organisering og det forestående generationsskifte i ledelse og organisationsbestyrelse.

 

Herefter overtog Henrik Madsen fra BL – Danmarks Almene Boliger scenen.

Henrik orienterede om hvem der bestemmer hvad i almen boligorganisation og afdelingsbestyrelsens rolle. Orienteringen blev suppleret med gruppearbejder og spil, der var både sjove, spændende og inspirerende.

 

Efter frokosten sluttede Henrik af med et oplæg omkring afdelingsmødet, hvor der er en masse formalia og rammer der skal overholdes, men også om, hvordan møderne kan gøres mere levende.

 

Alt i alt en rigtig dejlig dag med mange engagerede beboervalgte, som fik en masse med hjem.