Skip til hoved indholdet

Repræsentantskabsmøde 2022

 

Torsdag den 1. december 2022 afholdt Vordingborg Boligselskab sit årlige repræsentantskabsmøde.

Der var 36 repræsentantskabsmedlemmer mødt, og de fik en grundig gennemgang af perioden 1/7 2021 – 30/6 2022 i Vordingborg Boligselskab.

Først ved en fyldig mundtlig beretningen fra formand Steen Frederiksen, som var et supplement til bestyrelsens skriftlige beretning, der var udsendt forud for mødet.

Herefter gennemgik direktør Jens Hartmann og souschef Mette Nielsen, regnskab, revisionsprotokol og budget. Der var flere spørgsmål til boligselskabets økonomiske forhold, ikke mindst det urealiserede kurstab fra vores kapitalforvaltning, som kommer til at betyde huslejeforhøjelser i de nye budgetter.

Herefter var der valg til bestyrelsen.

Steen Frederiksen blev genvalgt som formand for 2 år, imens der var nyvalg til Bente Rømer som bestyrelsesmedlem, Bente afløser Kirsten Gundroff som Møn-områdets repræsentant. Kirsten har siddet i mere end 10 år i bestyrelsen, og valgte ikke at genopstille.

Efter nogle få kommentarer under punktet eventuelt, sluttede aftenen med et spændende og humoristisk foredrag af den sprudlende Lyndy Aldahl, som berettede om hans liv før og efter DR dokumentaren ”Rigtige mænd”, hvor Lindy var med i den første sæson i 2015.