Administration

Boligselskabets administration består af 12 medarbejdere, som har til huse på Falunvej 8i Vordingborg. Administrationen omfatter udlejning, økonomi og teknik. Hertil kommer sekretariat og ledelse.

 

Administrationens væsentligste opgaver er:

- og derudover selvfølgelig et væld af andre mindre og større opgaver.

 

De enkelte medarbejderes navne og kontaktdata finder du under "Find medarbejder".