Opsigelse af lejemål B-ordning

​Undertegnede ønsker herved at opsige nedenstående lejemål.

Der er 1 måneds opsigelse på lejemålet. Opsigelse af en visiteret bolig kan dog ske med 14 dages varsel, såfremt der kan varsles fraflytningssyn med minimum 8 dage. Opsigelsen skal afgives skriftligt og skal også underskrives af eventuel ægtefælle/samlever. Fraflytter/boet hæfter for lejemålet til og med synsdatoen.

Lejer er pligtig til at betale husleje, vand og varme m.v., indtil boligen er genudlejet (dog max. indtil opsigelsesvarslets udløb). Boligselskabet sørger for at bestille aflæsning af eventuelle vand- og varmemålere m.v. Ved fraflytning sørger lejer selv for aktiv afmelding af el leverance hos el-leverandøren.

Fraflytters nye adresse eller kontaktpersoner ved dødsboer

Jf. Lov om leje af almene boliger § 93 stk. 2, skal lejer/kontaktperson give oplysning om fremtidig adresse eller anden adresse, som meddelelser og flytteafregningen kan sendes til. Oplysningen skal afgives senest 8 dage før fraflytningen.

ORIENTERING VED DIN FRAFLYTNING B-ORDNING

I forbindelse med din fraflytning er der en del, du skal være opmærksom på:

Lejlighedens stand ved fraflytning

Lejligheden skal ved synet være tømt for indbo og gulvtæpper. Årsagen til, at gulvtæpper skal være væk er, at man ved synet skal kunne vurdere gulvenes stand.

Lejligheden skal endvidere være rengjort ved synet. Er dette ikke tilfældet, vil boligselskabet iværksætte rengøring for fraflytters regning. Rengøringen omfatter bl.a. følgende: Afvaskning af træværk, skabe (ude og inde), hårde hvidevarer, bag komfuret, rensning af emhættefilter, rengøring af radiatorer og gulve, pudsning af vinduer samt afkalkning af håndvask, toilet, bruseniche, blandingsbatterier og køkkenvask.

Der henvises i øvrigt til afdelingens "Vedligeholdelsesreglement".

Syn af lejligheden

I forbindelse med fraflytningen skal der foretages syn af lejligheden. Kontoret vil fastsætte dato og klokkeslæt. Du vil senest 8 dage før fraflytningen modtage en indkaldelse. Kan du ikke selv deltage, kan du give en anden fuldmagt. Ønsker du ikke at deltage eller sende en stedfortræder, skal samtlige nøgler og eventuelt vaskekort m.v. afleveres senest dagen før synet til den stedlige ejendomsfunktionær. Synet foretages af en repræsentant fra boligselskabet. Tilstede ved synet kan endvidere være en ejendomsfunktionær, en maler og et medlem af afdelingsbestyrelsen. Det vil blive vurderet, om der er arbejder (misligholdelse), der skal iværksættes.

Oplysning om udgift til istandsættelsen

Senest 14 dage efter synet vil du modtage et overslag på udgiften til eventuel misligholdelse.

Aflæsning af el, vand, gas og varme m.v.

Målere vil blive aflæst ved fraflytningssynet eller umiddelbart efter. Slutafregning for varme og vand vil blive fremsendt i forbindelse med det årlige forbrugsregnskab. Ved fraflytning sørger lejer selv for afmelding af el leverance til el-leverandøren.

Fraflytningsopgørelse

Endelig opgørelse over eventuel mislighold og afregning af indskud, skyldig/tilgodehavende husleje m.v., vil blive fremsendt senest 4 uger efter, at vi har modtaget den sidste regning. Overskud vil blive indsat på din NemKonto (ved dødsbo skifteretten eller bobestyrer). Evt. skyldigt beløb bedes indbetalt senest 14 dage efter modtagelse af fraflytningsopgørelsen. Såfremt man ikke kan betale beløbet på én gang, vil der være mulighed for at indgå en afdragsordning.

Genudlejning af lejligheden

Opsigelsesperioden er op til 1 måned, men ved kommunalt anviste boliger hæftes kun til og med dagen for fraflytningssynet, såfremt dette kan varsles med min. 8 dage. Lejligheden vil blive forsøgt genudlejet snarest muligt efter modtagelse af opsigelsen. Der må dog påregnes en minimum ekspeditionstid. Genudlejning kan ikke påbegyndes før boligselskabet har fået meddelelse om hvornår lejemålet er tømt og fraflyttet.

RENGØRING VED FRAFLYTNING

Jf. reglerne i boligselskabets vedligeholdelsesreglement, skal dit lejemål ved fraflytning være ryddeliggjort og rengjort.

Vi gør opmærksom på, at du kan spare udgifter til rengøring, såfremt rengøringen er udført korrekt og omfatter følgende:

 • Afvaskning af alt træværk – også eventuelle trælofter
 • Afvaskning af alle døre, skuffer og skabe – både indvendigt, udvendigt og ovenpå
 • Rengøring af radiatorer – husk mellemrum og bagside
 • Afkalkning af håndvask, køkkenvask, toilet, blandingsbatterier, fliser, klinkegulv og bad
 • Alle vinduer pudses indvendigt og udvendigt – husk ramme og fals
 • Rengøring af alle gulve – gulvtæpper og evt. tape skal fjernes
 • Fodpaneler og indfatninger skal være rengjort
 • Emhætte, filter, køleskab, komfur og eventuel vaskemaskine skal rengøres – husk siderne og bagved
 • Rengøring af stikkontakter
 • Rengøring af rør
 • Rengøring af udluftningsrist
 • Samtlige skruer, søm og beslag i vægge m.m. skal være fjernet
 • Eventuelt skur, udhus, garage, kælderrum og lignende skal være ryddet og rengjort
 • Såfremt der til lejemålet er have m.v., skal denne også være ordnet

Manglende rengøring af hårde hvidevarer, inventar, sanitetsgenstande m.v., der kræver ekstraordinær afrensning, vil blive betragtet som misligholdelse.

Misligholdelse betales fuldt ud af den fraflyttede lejer.

Personen, som skal syne din bolig ved fraflytning, vil blive udstyret med en tjekliste identisk med denne og vil bruge den som udgangspunkt omkring rengøringen.

Husk at alle nøgler skal afleveres ved fraflytningssynet.

Send
{{form.formError}}